Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Agabud Sp. z o.o.

54-438 Wrocław, ul. Zemska 24/4

NIP: 894-303-87-53 REGON: 021852988

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS 0000416844

Kapitał Zakładowy  5 000,00